En hamn med fartyg.

Internationell Transportlogistik

En transportlogistiker arbetar med att arrangera och organisera transporter på ett så effektivt sätt som möjligt utifrån varuägarens, kundens perspektiv.

Vad gör en transportlogistiker?

En transportlogistiker arbetar med att arrangera och organisera transporter på ett så effektivt sätt som möjligt utifrån varuägarens, kundens perspektiv. En transportlogistiker kan till exempel arbeta med transportledning där man planerar och organiserar transporter av olika slag så att varor och gods når sina mottagare på rätt tid och rätt plats. Transporterna ska planeras så att de blir så effektiva, billiga och miljövänliga som möjligt.

Det är din uppgift som transportledare att hitta effektiva och lönsamma lösningar. Som transportledare fungerar du som en länk mellan kunden och föraren som transporterar godset. Det är viktigt att vara kommunikativ, serviceinriktad och att kunna överblicka flera saker samtidigt. En transportlogistiker behöver också kunna hantera import- och exportfrågor vid gränsöverskridande transporter.

Transportlogistikerns roll på olika arbetsplatser

Rollen varierar beroende på typ av arbetsplats. Här kommer några exempel:

 • Transportlogistiker i ett speditionsföretag arbetar i en ledningscentral och tar emot order från kunder som ringer och berättar vad de har för gods, vart godset ska och när det skall vara framme.
 • Transportlogistiker eller transportledare behövs också inom åkeriföretag och grossistföretag, till exempel för att planera uppdrag för den egna fordonsflottan eller inhyrda fordon.
 • Transportlogistikern eller transportledaren ansvarar för att rätt fordon bokas för transporten och för att det finns tillräckligt utrymme kvar på fordonet. Kontakten med yrkesförarna sköts med hjälp av olika tekniska hjälpmedel och användningen av datorer i bilarna blir allt vanligare.
 • Transportlogistiker eller transportledare behövs också inom industri- och handelsföretag som själva sköter sina behov av transporter med hjälp av egen transportkapacitet. Transportlogistikern kan också ofta arbeta med försäljning av transporttjänster vilket innebär täta kontakter med befintliga och presumtiva kunder.
 • Som transportlogistiker kan du också arbeta i ett transportköpande företag med att bygga upp och skräddarsy verksamhetens behov av transporter. Du arbetar då med att designa det totala behovet av transporter samt bistå vid upphandlingen av detta transportsystem.

Transportbranschen är i ständig utveckling och många tekniska hjälpmedel används för att få ett ekonomiskt och effektivt flöde av varor och transporter. När ordern från kunden är mottagen kan transportledaren till exempel med hjälp av GPS-system finna den bil som är närmast kunden och direkt kontakta den för uppdraget. Dessa hjälpmedel har fått en allt större roll i takt med att kraven på effektivitet, ekonomi och miljöansvar ökar.

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i

 • Engelska 6
 • Svenska 2 (alternativt Svenska som andraspråk 2).

Du kan också vara behörig med kunskaper som kan bedömas som motsvarande.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

De här kurserna ingår i Internationell Transportlogistik och utbildningen omfattar totalt 400 YH-poäng.

Poängplan

Kurser

YH–poäng

Kommunikation

15

IT

20

Transportjuridik

20

Affärsengelska mot transportsektorn

30

Frakthandlingar och godshantering

15

Industriell ekonomi

20

Transportekonomi

30

Internationell ekonomi, handel och transporter

10

Internationella transporter

25

Examensarbete

20

Kvalitet och hållbarhet i transportorganisationen

15

Lärande i arbete

120

Farligt gods

5

Transportledning

15

Supply Chain Management

20

IT-fördjupning

10

Tullhantering

10

Student

Det här kan du arbeta med efter utbildningen

Några exempel är:

 • Leveranskoordinator
 • Speditör
 • Transportledare
 • Produktionsledare
 • Varuflödesanalytiker
 • Trafikplanerare
 • Logistics coordinator
 • Shipping coordinator
 • Project shipping manager
 • Transport analyst.
Logotyp för Östsvenska yrkeshögskolan.

Östsvenska yrkeshögskolan

Vi samarbetar med Östsvenska Yrkeshögskolan AB i alla våra yrkeshögskoleutbildningar.